Hvad spiser en gedde? Er en reje kilden? Og kan en søhest ride? Få svar på alle dine undervandsspørgsmål på Sildemarkedet i Stege, hvor projekt UNDINE II stiller op med et stort havfiskeakvarium i børnehøjde.

UNDINE II kommer på Sildemarkedet i Stege. Her kan du møde projektets naturvejleder Søren Larsen. UNDINE II er et undervandsprojekt, som har til formål at sætte fokus på livet under overfladen og udbrede kendskabet til de mange forskellige arter, som vi er så heldige at have i vandet omkring Sydsjælland.
I boden stiller naturvejlederen op med et stort havfiskeakvarium, hvor der i dagene op til bliver fanget arter i farvandet omkring Møn, som børn og barnlige sjæle kan komme og se nærmere på og røre ved. Der vises også undervandsfilm med fokus på arter og deres levesteder langs Sydsjællands og Møns kyster.

”I år har vi glæden af på Sildemarkedet at kunne præsentere den helt nye UNDINE II folder, som sætter fokus på 10 spændende snorkel- og dykkerspots på Møn og Sydsjælland. Her er inspiration for både børnefamilier og den øvede flaskedykker. Du kan hente dit gratis eksemplar i UNDINE II boden på Sildemarkedet”, fortæller projektleder Annette Tenberg, som håber på at rigtig mange vil kigge forbi boden, og lære mere om livet under overfladen. Søren Larsen tager også gerne imod inspiration til andre gode snorkel- og dykkerspots i lokalområdet, da projekt UNDINE II i 2019 udgiver en digitalt portal, med undervandsoplevelser fra Priwal i Tyskland til Sjællands Odde.

Fishing Zealands lystfiskeguide Knud Stangegård, er i år gæst ved UNDINE II boden på Sildemarkedet. Knud medbringer fiskegrej til dem har lyst til lære og få tips til at fiske med stang. Knud vil formidle hvordan Fishing Zealand samarbejder omkring bæredygtig lystfiskeri og de tiltag der bidrager til at vores fiskebestand sikres. Knud kan også fortælle om brakvandsgedderne, som er en særlig art med et specielt levested i Stege Nor og Stege Bugt. Gedden er en rovfisk som æder mindre fisk, herunder den invasiv art sortmundet kutling. Den største gedde der er fanget i Danmark er efter sigende en kæmpe på 26,5 kilo og halvanden meter lang. Det kan Fishing Zealand fortælle meget mere om,

Møn Biosfæreområde samarbejder med begge projekter, da gode oplevelser altid har brug for et velfunderet ophæng i bevarelse af den artsrige natur. Det gælder naturen og arterne på land, i himlen og under havets overflade.

UNDINE II er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om projektet på http://www.undine-baltic.eu eller på Møn Biosfæreområdets hjemmeside https://vordingborg.dk/biosfaere-moen/

Del:
Facebooktwitterlinkedinmail