Klintholm Havn er kommet et skridt nærmere 600-700 nye arbejdspladser

29. april 2021

Vordingborg Kommune har sat turbo på udviklingsplanerne for Klintholm Havn og er kommet et skridt nærmere 600-700 nye arbejdspladser.

Vordingborg Kommune har onsdag aften godkendt det store erhvervs- og udviklingsprojekt for Klintholm Havn – og dermed er Baltic Sea Offshore Hub kommet tættere på at blive en realitet.

Klintholm Havn på Møn bliver dermed central i et milliardstort væksteventyr de kommende år i forbindelse med den ambitiøse globale grønne omstilling, hvor der satses massivt på energi fra store havvindmøller. Allerede nu er der skabt flere end 100 lokale arbejdspladser i forbindelse med havvindmølleparkerne på Kriegers Flak og Baltic 2, og der er udsigt til op imod 6-700 arbejdspladser.

Kommunens politikere har onsdag sagt ja til udviklingsplanen – og sætter nu for alvor turbo på udviklingen af Klintholm Havn ved at bevilge 2,6 millioner kroner til en projektorganisation, der skal realisere og skabe grundlag for Klintholms nye funktion som servicehavn samt udnytte erhvervs- og turismemulighederne generelt. Kommunalbestyrelsen vil senere i år tage stilling til yderligere bevillinger til at realisere projektet.

Samlet løber udviklingsplanens tre faser op i alt på 135,5 millioner kroner.

Det er den grønne omstilling og havvindmølleparker som Kriegers Flak, der giver et kolossalt potentiale for lokal jobskabelse på Klintholm Havn og dermed Vordingborg Kommune.

”Vinden blæser for alvor i vores retning, og derfor er det afgørende, at vi gør os klar til at sætte turbo på udviklingen af Klintholm Havn. Vi står med et kæmpe potentiale for vækst, nye job og positiv udvikling af kommunen. Vi taler om 6-700 nye lokale arbejdspladser over de kommende år, der kan give en markant saltvandsindsprøjtning til kommunen samtidigt med, at vi yder et vigtigt bidrag til den nødvendige grønne omstilling,” siger Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed.

Grøn ø bliver global spiller

Den grønne ø Møn har nu for alvor muligheden for at blive grøn og komme til at spille en afgørende rolle i den globale grønne omstilling. Udviklingsplanen anbefaler, at Klintholm Havn omdannes til ”Baltic Sea Offshore Hub” – eller sagt mere direkte – bliver servicehavn for alle havvindmølle-operatører, der driver vindmøller i Østersøen.

Vordingborg Kommune sætter nu gang i en planproces for udarbejdelse af en samlende lokalplan for Klintholm Havn og de tilhørende nødvendige myndighedsgodkendelser, dvs. en lokalplan der både inddrager og erstatter eksisterende lokalplaner samt skaber rammer for den videre udvikling.

”Klintholm Havn skal gøres klar til at kunne rumme alt det, fremtiden bringer. Vi skal kunne klare en øget turisme, flere lystbåde og en erhvervshavn, der skal være base for vindmølleindustrien. Vi skal have trukket flere virksomheder til, og det giver flere arbejdspladser og øget bosætning,” siger Mikael Smed.

Samtidigt bliver der sat fart på arbejdet med at tiltrække flere virksomheder, der vil bruge Klintholm Havn – Baltic Sea Offshore Hub – som base for deres aktiviteter på Østersøens vindmølleparker.

“Det er en historisk beslutning, Vordingborg Kommune har taget ved at sige ja til udviklingsplanen for Klintholm Havn. Vi redder klimaet globalt samtidigt med at vi skaber lokale arbejdspladser og udvikler et bæredygtigt lokalsamfund,” siger Bolette Christensen, direktør for Vordingborg Erhverv.

Det er en hvidbog for Klintholm Havn, der danner grundlag for beslutningen. Hvidbogen er udarbejdet af Vordingborg Erhverv i samarbejde med en rådgiver, under ledelse af en tværfaglig styregruppe med repræsentanter fra blandt andet kommunen, borgere, erhvervslivet og turistbranchen.

”Der har været et godt og inspirerende arbejde med hvidbogen, og vi glæder os meget til samarbejdet med borgerne, politikerne samt de nuværende og kommende virksomheder om at realisere visionerne i udviklingsplanen,” siger Bolette Christensen fra Vordingborg Erhverv.

Klintholm Havn bliver central

Klintholm Havn og Vordingborg kommune bliver central i den globale grønne omstilling og det job- og vækstboom, der venter forude.

”Vi ved, at der skal bygges markant flere møller ude på vandet, som led i den grønne omstilling, og det placerer os meget centralt i det, der kan blive det helt store industrieventyr de næste 30 år,” siger Bolette Christensen.

Det er de store vindmølleparker som den på Kriegers Flak i Østersøen, der ifølge interesseorganisationen Dansk Energi bliver en markant vækstmotor i dansk økonomi og jobskabelse i mange år fremover.

Østersøen og Nordsøen er de bedste steder i verden til at etablere havvindmølleparker, og de rummer et kæmpe potentiale for den grønne omstilling i Europa.

”Vindmøllerne i Østersøen, der skal serviceres og vedligeholdes fra Klintholm Havn, bliver en jobmaskine de kommende mange år. Vi taler om tusindvis af job for såvel ufaglærte som faglærte, og det er en udvikling der især kommer områder som Møn og Vordingborg til gode i mange år fremover,” siger Bolette Christensen, direktør for Vordingborg Erhverv.

Ifølge en undersøgelse om ”Beskæftigelseseffekter af investeringerne i den grønne omstilling” fra Dansk Energi vil der være størst efterspørgsel på arbejdskraft i Region Sjælland.

Der bliver især brug for ikke-faglærte medarbejdere, smede, elektrikere, VVS’ere og malere. Samlet forventer Dansk Energi, at der bliver brug for cirka 120.000 årsværk til at etablere, bygge og servicere udbygningen af havvindmølleparkerne i perioden 2021-2030. Allerede i de næste fire år er der brug for 26.000 årsværk vurderer Dansk Energi.

Kilde: Vordingborg Erhverv

Del:
FacebooktwitterlinkedinmailRelaterede artikler

STARS præsenterer Søren Andersen

STARS præsenterer Søren Andersen

Denne dag står forstærkerne på 11. Søren Andersen – Danmarks guitarhelt nr. 1 – kendt fra Glenn Hughes band og ikke mindst Electric Guitars, har en soloplade ude. Her medvirker en perlerække af internationale stjerner, men selv om de ikke kan komme med på tour, bliver...

Ingen Vordingborg Festuge i 2021

Ingen Vordingborg Festuge i 2021

Vordingborg Festuge havde håbet på, at 2021 blev året hvor der igen kunne laves en festlig begivenhed. Men desværre ser virkeligheden stadig sådan ud, at der ikke kommer nogen Vordingborg Festuge 2021. En del af grundlaget for at Vordingborg Festuge kan hænge...