Dialog om et bæredygtigt skolevæsen i stedet for besparelser.
Samtlige partier i kommunalbestyrelsen freder nu skoleområdet for besparelser på mellem seks og syv millioner kroner i 2020, som skulle ske på grund af faldende børnetal. I stedet igangsættes en dialog med skolebestyrelser og personaleorganisationer om at skabe et bæredygtigt skolevæsen i en fremtid med færre elever.

Dagtilbuddet i Kalvehave Skole og Børnehus og Svend Gønge-Skolens Bårseafdeling bliver med øjeblikkelig virking fritaget fra det budgetkatalog med omprioriteringsforslag på 50 mio. kroner, som administrationen har udarbejdet til politikerne i Vordingborg Kommune. Det står klart efter at
samtlige partier i kommunalbestyrelsen har besluttet, at de to forslag i det 69 punkt lange omprioriteringskatalog ikke skal gennemføres. Forslagene er ellers lige nu i høring hos de høringsberettigede parter, men partierne har valgt at melde fredningen af de to instiutioner ud nu for at undgå at skabe unødig uro blandt nuværende og kommende forældre.

Ifølge borgmester Mikael smed skyldes den hurtige og klare udmelding fra politikerne, at de ikke ønsker, at der skal opstå usikkerhed blandt kommende forældre om, hvorvidt det kan betale sig at indskrive deres børn til det almene dagtilbud i Kalvehave skole og børnehus og til den kommende 1. klasse på Bårse Skoleafdeling. ”Hvis der blandt forældrene opstår tvivl om skolens fremtid, kan vi risikere, at de vælger at indskrive deres børn i andre skoler allerede nu, selvom vi endnu ikke har taget politisk stilling til forslaget fra administrationen. Det vil medføre nye og større udfordringer for Bårse skoleafdelingen end de oplever lige nu. Det samme gælder for det almene dagtilbud på Kalvehave Skole og børnehus. Derfor tager vi nu det ekstraordinære skridt, at melde det her ud, selvom forslaget stadig er i høring” siger Mikael Smed.

Årsagen til at en eventuel lukning af dagtilbuddet og skolen blev medtaget i
omprioriteringskataloget er, at der forventes et yderligere fald i antallet af børn i årene fremover, i forhold til hvad der allerede er reguleret for.
”Men nu har vi i første omgang besluttet at se bort fra det yderligere fald i børnetallet, og fjerner dermed den besparelse fra skoleområdet, som reelt burde være på mellem seks og syv millioner kroner. Samtidig igangsætter vi en dialog med samtlige skolebestyrelser og personaleorganisationer om, hvordan vi fremadrettet skaber et bæredygtigt skolevæsen. For med
et konstant faldende børnetal over ihvertfald de næste 10 år, vil der helt naturligt skulle ske budgettilpasninger på skoleområdet. Men det skal ske på en både forsvarlig og bæredygtig måde,” siger Mikael Smed.

Del:
Facebooktwitterlinkedinmail