Uddannelse, tilflytning, klima og arbejdspladser – det er vigtige områder for at sikre, at Vordingborg kommune på sigt er en sund kommune med tilstrækkelige indtægter til at opretholde et fornuftigt serviceniveau, uden af skulle være afhængig af særtilskud fra staten.

Vi skal fortsat arbejde for en bedre folkeskole, der giver vores unge en god grunduddannelse og samtidig giver dem lyst og mod på at videreuddanne sig, hvad enten de skal videre på en gymnasial uddannelse eller måske en erhvervsuddannelse – for vi skal have flere i gang med at uddanne sig videre efter folkeskolen.

En vigtig del af aftalen er en god bosætningsstrategi, der blandt andet sørger for gode forhold til børnene. Derfor er vi glade for, at der skal bygges en ny daginstitution i Præstø, frem for at bruge et tilsvarende beløb på at renovere de gamle institutioner i byen. I budgettet sættes der flere penge end tidligere af til renovering af nedslidte bygninger, som fx haller. Vi har tidligere brugt mange penge på at renovere skoler. Så mange, at vi kunne have bygget en ny og moderne skole for de samme penge. Vi skal lære af de fejl, der tidligere er begået.

Det samme gør sig gældende med hensyn til at bygge et nyt rådhus i Vordingborg. Vi kan hælde nok så mange penge i det nuværende rådhus, men vi står stadig med en gammel og utidssvarende bygning, der ikke lever op til en moderne arbejdsplads og langt fra er så klimavenlig, som en ny bygning kan være.

Aftalen har også fokus på klima og bæredygtige løsninger, hvilket vi konservative også er godt tilfredse med. Det er vigtigt, at Vordingborg kommune, som er den største virksomhed i kommunen, tænker klimavenligt og bæredygtigt. Det giver basis for, at den klimavenlige tankegang spreder sig til kommunens andre virksomheder.

Som konservativ er det en selvfølgelighed, at kommunen skal have fokus på erhvervslivet og skabelse af nye private jobs. Derfor er Det Konservative Folkeparti glade for at være en del af en budgetaftale, hvor der er fokus på og afsat penge til at arbejde med disse vigtige vækst-emner, så indtægtsgrundlaget for kommunen kan blive større, og så vi på sigt forhåbentlig kan slippe for altid kun at skulle svinge sparekniven. Samtidig anser vi det for vigtigt, at aftalen sikrer, at skatterne holdes i ro, og at budgettet er i balance. Det er sund fornuft, set med konservative øjne.

Daniel Irvold
Kommunalbestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkeparti

Jesper Adler
1. suppleant


Dette er et indlæg til debat som Vordingborg.net har modtaget. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.
Har du et emne som du gerne vil have til debat og som kan udtrykkes inden straffelovens og presseetikkens rammer er du velkommen til at sende et læserbrev til mail@vordingborg.net
Det er udelukkende Vordingborg.net’s afgørelse om et fremsendt læsebrev offentliggøres eller ej.Del:
Facebooktwitterlinkedinmail