Møn er et mekka for sjældne og truede insekter og svampe

19. november 2019

De fleste kender Møn for dens spektakulære klint og unikke natur med sjældne orkideer og sommerfugle. Nu viser en kortlægning af øens store kalkoverdrev ved Klinteskoven og den særlige kystnatur på Ulvshale, at der er endnu flere sjældne og truede arter end hidtil antaget.

Der er blandt andet fundet fem nye svampearter for Danmark og en række arter af svampe og biller, der er nye for området.

I Ulvshaleskoven er der nu kendskab til ikke mindre end 500 forskellige billearter. Blandt de nyfundne arter her er en rovbille, der holder til i boet af stor gedehams og en barkbille, der lever på enebær.

Når det kommer til sommerfugle sammenfatter kortlægningen 27 rødlistede arter fra Klinteskovsområdet og 16 fra Ulvshale. Blandt arterne i Klinteskovsområdet er flere af forekomsterne unikke for Danmark. Det gælder blandt andre berberis-bladmåler, foranderlig bladmåler og timian-køllesværmer.

“De nye fund understreger, at Møns natur er noget ganske særligt i en dansk kontekst. Kortlægningen giver også en pejling af, at vores indsats gennem mange år for at give biodiversiteten bedre vilkår giver rigtig god mening. På Ulvshale har Naturstyrelsen igennem en årrække haft køer og geder til at græsse hele året rundt for at skabe lys og dermed mere liv til skovbunden, og siden årsskiftet har en flok vilde heste også hjulpet til med at skabe mere vild natur og dynamik”, siger Claus Jespersen, skovrider i Naturstyrelsen.

Finurligt svampefund

Især svampene har en helt særlig status på øen ud for Sydsjællands østkyst. På de kalkholdige jorde i Klinteskovsområdet er der foreløbigt fundet 180 rødlistede arter og i alt over 500 sjældne svampearter, hvilket gør området til Danmarks vigtigste svampelokalitet.

Blandt de sjældne artsgrupper af svampe kan nævnes pigsvampe og knold-slørhatte. Undersøgelserne førte også til fund af mindst fem nye svampearter for Danmark – blandt andre en art med det finurlige navn excentrisk rødblad, der kommer af, at svampens stok sidder skævt.

Store dele af både Ulvshaleskoven og Klinteskoven er udlagt til urørt skov af hensyn til plante- og dyrelivet.

“Urørt skov betyder blandt andet, at gamle og døde træer får lov til at blive liggende og rådne i skovbunden. Det nyder især svampene godt af. Når der er døde træer og stammer i mange forskellige stadier af nedbrydning, giver det plads til en meget stor artsrigdom i skovene”, siger Claus Jespersen.

Fakta: Biodiversitet på Møn

Nye overvågningsrapporter viser fund af i alt 241 rødlistearter i Klinteskovsområdet og 100 rødlistearter på Ulvshale. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forvinde eller nyligt er forsvundet fra den danske natur.

Kortlægningen af sjældne og truede svampe, biller og sommerfugle i Klinteskoven og Ulvshale er primært en sammenfatning af eksisterende viden, suppleret med enkelte nye feltundersøgelser, og er finansieret af 15. Juni Fonden.

Øverst fra venstre: Exentrisk rødblad (foto: Thomas Læssøe), enebærbarkbille (foto: Ole Martin), timian-køllesværmer (foto: Lars J. Larsen)

Kilde: Naturstyrelsen

Del:
FacebooktwitterlinkedinmailRelaterede artikler

Vordingborg Badminton Klub VBK skal spille om oprykning til 3. division

Vordingborg Badminton Klub VBK skal spille om oprykning til 3. division

Lørdag spillede VBK på hjemmebane mod HBC3. Modstanderen lå nr. 2 i gruppen og har været uhyggelig stærk på udebane. Alle kampe er blevet vundet, så VBK vidste, at det ville blive en svær kamp. VBK havde regnet med at stille i stærkeste opstilling for første gang i...

Tørskoet i Nordfalsters Koncerthus d. 7. februar 2020

Tørskoet i Nordfalsters Koncerthus d. 7. februar 2020

Den 7. februar inviterer koncerthuset i Nørre Alslev til et satirisk drama om provins kontra storby. Soloforestillingen er med Vordingborgs "funny bones" skuespiller Line Svendsen, der mange gange har gæstet Falster med Teatret Brændende Kærlighed og deres nonverbale...