Børnekræmmermarked i Algade

Børnekræmmermarked i Algade

Vordingborg Kommune inviterer 14. april KL 19.30 til borgermøde på STARS om at skabe mere liv i bymidten.

Allerede nu opfordres foreninger og andre til at fremsende ideer indenfor emnerne i projektet, f.eks brugen af byens offentlige rum, forslag til aktiviteter/attraktioner langs stiforbindelser, ønsker til butikkerne, serviceniveau butiksmiks mm.

Ideerne vil på borgermødet blive behandlet i workshop/arbejdsgrupper med henblik på indarbejdelse i programmet for opgaven. Programmet skal behandles på Kommunalbestyrelsens møderække i august og derefter godkendes i Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter.

Hoved idéen i arbejdet skal være synliggørelse af de aktiviteter der findes i byen og på egnen. Man skal ved at færdes i bymidten kunne orientere sig om aktiviteter og netværk og blive inspireret til at medvirke til udvikling af nye.

Man skal kunne gå en tur gennem hovedgaden og få en fornemmelse af, liv og aktiviteter og oplysninger om hvad der sker i byen og på egnen – nye erhvervstyper, idrætsstævner, koncerter, fortælle-festival, teater mv.

I projektet vil der blive arbejdet på en strategi for hovedgaden og bymidten herunder for hvilke typer af aktiviteter, der skal satses på gennem den meget lange hovedgade. Strategien for hovedgaden kan bestå i en form for ”arbejdsdeling” i hovedgaden. Derudover skal der i projektet arbejdes med at binde byen og livet i byen sammen via konkrete stiforbindelser til foreninger, kulturelle institutioner og andre mødesteder, f. eks. Panteren mm.

Strategien skal udarbejdes sammen med de der arbejder i bymidten, de butiks- og erhvervsdrivende, grundejerne og de der bruger byen til indkøb og ophold. Et af de første skridt i arbejdet skal derfor være opbygning af en slagkraftig organisation, der kan koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter.

Ideerne i projektet handler om:
• ”Plug-in” sted – et ”Byens Hus” for netværk, fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud kombineret medudstilling af de/kontaktmuligheder til de eksisterende faglige, erhvervsmæssige og kulturelle netværk vi har. Plug-in stederne placeres hvor stiforbindelserne – de røde løbere krydser bymidten
• Midlertidige butikker, f. eks til brug for organisationer, kunsthåndværkere, eller som et led i fremstød for lokal fødevareproduktion
• Rum hvor kreative sjæle går sammen om en udstilling
• Kampagnekontor for virksomheder f.eks. hvor byggebranchen præsenterer nye materialer/ miljøbesparende metoder m.m..
• Etablering af nye opholds- og aktivitetsrum i stedet for nedslidte ejendomme
• Stiforbindelser mellem de aktiviteter og mødesteder der findes i byen – de røde løbere, stier mellem bymidten og de steder, hvor mange færdes i dagligdagen.

www.deroedeloebere.vordingborg.dk

Kilde: Vordingborg Kommune

 

Del:
Facebooktwitterlinkedinmail