Vordingborg Havn er i enorm vækst og indviede i juni måned den seneste havneudvidelse. Nu bakker kommunalbestyrelsen op om næste etape. Med endnu en havneudvidelse bliver havnens arealer mere end fordoblet.

Næppe er den seneste havneudvidelse færdig, før Vordingborg Havn igen søsætter et nyt udvidelsesprojekt.

”Den oprindelige udviklingsstrategi fra havnens side har båret frugt. Alle etablerede arealer er udlejet, og der er allerede nu efterspørgsel efter arealerne på de resterende udviklingsområder. Med igangsættelsen af etape 4 ser vi frem til snarest at kunne tilbyde arealer til kommende kunder og partnere”, udtaler havnebestyrelsesformand Poul A. Larsen.

Dobbelt op på havn

Etape 4 kommer til at ligge i forlængelse af anlægsområdet ved Storstrømsbro-byggeriet dvs. på sydvest-siden af Masnedø mod Falster.

Foto: Vordingborg Havn

Etape 4 er et landindvindingsprojekt, som vil udvide Vordingborg Havns areal med ca. 200.000 m2. Derudover skal der bygges et kajanlæg på ca. 150 m. I dag råder Vordingborg Havn efter den seneste udvidelse over ca. 180.000 m2. Det resulterer i mere end en fordobling af de nuværende arealer. Byggeriet forventes at gå i gang i 2020.

Nyttiggørelsesprojekt

Projektet går ud på at inddæmme arealet og efterfølgende fylde det op med jord og genbrugsprodukter fra andre anlægsprojekter. I dag genereres der enorme mængder af jord og andre industrielle restprodukter fra de mange anlægsprojekter rundt om i Danmark. Et nyttiggørelsesprojekt betyder, at disse restprodukter nyttiggøres i stedet for at optage plads og udgøre en økonomisk belastning.

”Vi skal tænke cirkulær økonomi og grøn omstilling, når vi snakker bygge- og anlægsprojekter. Det er fremtiden – også når det gælder havne”. Fortæller havnens udviklingschef, Jan-Jaap Cramer.

Erhvervsfremmende effekt

En række virksomheder har på nuværende tidspunkt allerede udtrykt interesse for at leje de fremtidige havnearealer. Virksomhederne omfatter både traditionelle shippingvirksomheder, entreprenører, transportører og jordhåndteringsfirmaer. Det forventes at projektet også vil afføde en række positive effekter, der vil gavne beskæftigelsesområdet. Desuden betyder etape 4, at Vordingborg Havn bliver en endnu stærkere og synlig spiller i branchen, og derved kan blive medvirkende til at tiltrække fremtidige erhvervsfremmende virksomheder til en maritim klynge.

Del:
Facebooktwitterlinkedinmail