Røde Kors Vordingborgafdelingen har holdt generalforsamling med stort fremmøde.

I erkendelse af, at Røde Kors er en stor organisation med mange frivillige og millionomsætning og -overskud, blev det vedtaget at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer for at få flere kompetencer og mere arbejdskraft.

Det gav nyvalg til Iben Højlund, Jørgen Munck og Allan Huglstad, medens Dorthe Pundik ikke blev genvalgt, og Preben Petersen ikke ønskede genvalg. Formanden Hans Erik Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Reka Munksgaard Holm, Karsten Mogensen og Ebbe Brintow var ikke på valg.

Røde Kors Vordingborg har i dag ca. 245 aktive frivillige, der er beskæftiget i tøjbutikken på Algade, møbelbutikken på Hovedakslen, cafeen på Algade, nørklerne i Ørslev og i Vordingborg, og integrationsnetværket i Røde Kors Huset. Dette omfatter også lektiehjælp, rådgivning samt juletræsfest og udflugt og har kontakt til ca. 500 flygtninge. Hertil kommer familienetværket, der er et tilbud til familier med en meget stram økonomi, og legestuen samt julehjælp og ferielejre for børn og unge samt – ikke at forglemme – kurser i førstehjælp.

Røde Kors Vordingborg havde i 2018 indtægter på i alt 2.724.485 kr., hvilket gav et resultat (overskud) på 1.044.858 kr. Det gode resultat skyldes især de to genbrugsbutikker, der gav et overskud på 1.020.741 kr.

Overskuddet gik primært til Dansk Røde Kors samt til nationale hjælpeaktioner, i alt kr. 645.206, medens der til lokale opgaver, bl.a. administration, familienetværk, integrationsindsats, legestue og støtte til Broen Vordingborg, blev brugt 377.617 kr.

Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Hans Erik Hansen.
Næstformand: Ebbe Brintow.
Kasserer: Reka Munksgaard Holm.
Sekretær: Allan Huglstad (indtil juni: Ebbe Brintow).
Pressekontakt: Allan Huglstad.
GDPR: Jørgen Munck.
Bestyrelsesmedlem: Karsten Mogensen, Iben Højlund.
Suppleanter: Solveig Olsen, Lene Brøndsted.

Bestyrelsen vil arbejde for et godt og styrket samarbejde og en god tone mellem de enkelte aktiviteter, der alle er ligeværdige og gør en påskønnelsesværdig indsats lokalt og nationalt for Røde Kors og alle de mennesker, der har behov for vores hjælp. Der overvejes samlende arrangementer og oplysningsvirksomhed for medlemmer, frivillige og andre interesserede.
Bestyrelsen vil bestræbe sig på at fortsætte det gode arbejde under iagttagelse af Dansk Røde Kors’s vedtægter og regler og de internationale Røde Kors-principper.
Den første store opgave er festligholdelse af afdelingens 100-års jubilæum, der starter 23. marts med en stor reception med taler, underholdning og udstilling i møbelhuset.

Fra venstre: Ebbe Brintow, Iben Højlund, Reka Munksgaard Holm, Hans Erik Hansen, Karsten Mogensen, Jørgen Munck og Allan Huglstad (foto: Niels Erik Kristensen)
Del:
Facebooktwitterlinkedinmail