I de kommende uger udfordres eleverne i folkeskolernes ældste klasser på politiske mærkesager.

Søndag d. 15. januar udskrev statsministeren Skolevalg 2017. Det betyder tre uger med fokus på politiske mærkesager, som eleverne i 8., 9. og 10. klasse skal tage stilling til. Alle Vordingborg kommunes folkeskoler er tilmeldt. Når stemmerne er talt op på valgaftenen, den 2. februar, afsløres valgresultatet på DR TV.

Forud for selve valget går et tre uger langt undervisningsforløb, hvor eleverne skal blive klogere på deres egne og partiernes holdninger.

Undervisningsforløbet er delt op i tre moduler og eleverne præsenteres i den første uge for 20 mærkesager, hvor de skal beslutte, hvilke tre sager de vil kæmpe for. I den anden uge skal eleverne lave mindst en kampagne for en mærkesag, som de skal dele på de sociale medier for at skaffe opmærksomhed og opbakning til den. I den sidste uge kommer tre af de mærkesager, som eleverne har beskæftiget sig med, til at få et særligt fokus for de politiske partiers partiprogram for Skolevalg 2017. Eleverne får udleveret valgkort og stemmesedler, og skal stemme på det parti, der bedst repræsenterer deres holdninger.

Formand for Børne,- Unge- og Familieudvalget Kirsten Overgaard er glad for, at kommunens skoler deltager i Skolevalg 2017: “Jeg hilser med stor tilfredshed, at eleverne i vores folkeskoler deltager i Skolevalg 2017, og at de på den måde bliver praktisk introduceret til at deltage i demokratiet. Skolevalg 2017 falder også rigtig godt i tråd med, at vi i Vordingborg kommune lige nu er ved at etablere et Ungdomsråd, som er en slags Ungdomsbyråd. Det er et råd, hvor elever fra 7. Klasse og op til 18 år får mulighed for at bringe sager op til politisk behandling – og det er et råd, hvor de unge får mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der er til politisk behandling i kommunen.”

De 20 mærkesager som eleverne skal arbejde med, som en del af skolevalget, er mangfoldige og samfundsrelevante. Eleverne skal blandt andet tage stillng til dilemmaer som: Niveauopdelte klasser i folkeskolen, gør aktiv dødshjælp lovligt og styrk Danmarks militær.

Formand for skolebestyrelsen på Svend-Gønge Skolen Kristina Themsen hilser også initiativet velkomment: ”Vi skal som forældre, men sandelig også som skole, styrke vores børns viden om vores samfund og de grundsten det hviler på. Personligt mener jeg, at det er vigtigt, at vores børn bliver oplyst og uddannet til at forstå, hvilket privilegium det er at bo i et land som Danmark med de rettigheder og forpligtigelser som et demokrati giver dem. Det er en vigtig del af vores børns dannelse og deres fremtidige engagement i vores samfund, at de er så velinformerede og oplyste som muligt.
Som forældre ønsker vi vel alle, at vores børns skole er medvirkende til at udvikle vores børn til livsduelige borgere, som kan begå sig i den verden vi lever i.”

Læs mere om Skolevalg og se alle mærkesagerne på Skolevalgs hjemmeside https://www.skolevalg.dk/

Kilde: Vordingborg Kommune

Del:
Facebooktwitterlinkedinmail