Stor undersøgelse om fritidsvaner og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

26. august 2019

Mandag den 26. august 2019 havde Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid inviteret alle Vordingborg Kommunes foreninger og frivillig til præsentation af en stor undersøgelse om fritidsvaner og idrætsfaciliteter i DGI Huset Vordingborg.
Flere end 80 interesserede repræsentanter fra foreninger, frivillige, råd og kommunen deltog i præsentationen af den meget omfattende rapport, der kortlægger borgernes fritidsvaner og kommunens idrætsfaciliteter, som Vordingborg Kommune i foråret og sommeren 2019 har fået udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet. Arkitektfirmaet Friis-Andersen har samtidig udarbejdet en teknisk gennemgang af kommunens ti idrætshaller. 
Rapporten om fritidsvaner består af flere undersøgelser, som har haft til formål at afdække borgernes kultur-, idræts- og fritidsvaner.

Undersøgelserne har også haft fokus på foreningernes vilkår og frivilligt arbejde generelt. Herudover er der udarbejdet en stor facilitetsundersøgelse, der har haft til formål, at afdække tilstandene og anvendelsen af Vordingborg Kommunes 10 idrætshaller.

”Jeg er meget stolt og glad for, at så mange af de inviterede havde valgt at prioritere mandag aften til at få den ”brandvarme rapport” præsenteret. Når jeg siger ”brandvarm rapport”, så er det fordi Afdelingen for Kultur og Fritid først lige har modtaget den. I Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid blev vi ret hurtigt enige om, at når vi skulle have rapporterne præsenteret, så  ville vi holde det som et åbent arrangement, så vores foreninger også fik mulighed for at få resultaterne præsenteret hurtigst muligt af forskerne fra Syddansk Universitet.” siger Thorbjørn Kolbo, Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. 

Formålet med udarbejdelsen af rapporterne er, dels at planlægningen og udviklingen af faciliteter og aktiviteter, opfylder borgernes ønsker og behov, samt at have datagrundlag til at udarbejde en langsigtet plan for vedligeholdelse og udvikling af idrætsfaciliteterne i Vordingborg Kommune.

Undersøgelsen består af 4 delundersøgelser:

 • Voksnes idræts- og fritidsvaner
 • Børns idræts- og fritidsvaner
 • Foreningsundersøgelse
 • Facilitetsundersøgelse (som består af to dele – en teknisk gennemgang og borgernes mening og anvendelse af faciliteterne i kommunen)

Rapporterne om fritidsvaner og anvendelse af faciliteter er udarbejdet af Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Syddansk Universitet.
Den tekniske gennemgang af idrætsfaciliteterne er foretaget af Friis Andersen arkitekterne.

Undersøgelserne giver et godt indblik

”Med disse rapporter er der nu et stærkt værktøj til at planlægge, udvikle og prioritere ud fra, så vi kan gøre det endnu mere attraktivt for Vordingborg Kommunes borgere, at dyrke idræt, deltage i en forening eller få kulturelle oplevelser. Indsatsen hvor vi skal prioritere kan nu målrettes mere mod et bestemt område, så vi kan få løftet de steder, der måske ikke er så aktive eller har de optimale faciliteter til udførslen af enten idræts- eller kulturtilbud.
Det er endnu et led i vores indsats for at gøre det endnu mere attraktivt at bo i Vordingborg Kommune, og ikke mindst flytte hertil.  Undersøgelserne giver et rigtigt godt indblik i vores kommunes fritidsliv. Det gør det til et unikt værktøj som umiddelbart skal bruges i arbejdet hos Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, men det kan i høj grad også anvendes på andre områder i kommunen. Både på sundhed-, ældre- og integrationsområdet kan rapporterne være et godt arbejdsredskab til at målrettet indsatser. Og så vil det også være interessant for børne- og skoleområdet, at få indblik i børnenes interesser, behov og vaner”  siger Borgmester Mikael Smed.

Indtil den 20. september 2019 vil det være muligt, for alle foreninger og personer med interesse for området, at sende kommentarer og ideer til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, på baggrund af undersøgelsernes resultater. Kommentarer og ideer skal sendes til kulturogfritid@vordingborg.dk

Det videre forløb

Det videre forløb med fritidsvane- og facilitetsundersøgelsen kommer til at forløbe som beskrevet nedenfor:

 • 26. august – foreninger, råd og Udvalg for Kultur, Idræt og Fritid får præsenteret undersøgelserne af SDU
 • Uge 35 – Undersøgelserne offentliggøres
 • 27. august til 20. september har foreninger, råd og borgere mulighed for at indsende kommentar, spørgsmål eller ideer til rapporterne og den fremtidige proces
 • 1. oktober – Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og administrationen har opsamling, spørgsmål og dialog om undersøgelserne med SDU 
 • 1. oktober – Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid behandler de indkommende kommentarer. Herefter tager KIF-udvalget stilling til den videre proces
 • 5. november – Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid tager stilling til de første indsatser i forhold til facilitetsudviklingen
 • 27. november – Rapporterne og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritids ideer til proces og udviklingsplaner fremlægges for KB til et temamøde

Rapporterne vil være tilgængelige på Vordingborg Kommunes hjemmeside fra den 27. august 2019.

Kilde: Vordingborg Kommune

Del:
FacebooktwitterlinkedinmailRelaterede artikler

Vordingborg Badminton Klub VBK skal spille om oprykning til 3. division

Vordingborg Badminton Klub VBK skal spille om oprykning til 3. division

Lørdag spillede VBK på hjemmebane mod HBC3. Modstanderen lå nr. 2 i gruppen og har været uhyggelig stærk på udebane. Alle kampe er blevet vundet, så VBK vidste, at det ville blive en svær kamp. VBK havde regnet med at stille i stærkeste opstilling for første gang i...

Tørskoet i Nordfalsters Koncerthus d. 7. februar 2020

Tørskoet i Nordfalsters Koncerthus d. 7. februar 2020

Den 7. februar inviterer koncerthuset i Nørre Alslev til et satirisk drama om provins kontra storby. Soloforestillingen er med Vordingborgs "funny bones" skuespiller Line Svendsen, der mange gange har gæstet Falster med Teatret Brændende Kærlighed og deres nonverbale...