Storstrømsbroen

Vordingborg Havn kan stadig nå at blive produktionshavn for Storstrømsbroen. Flere af de konsortier, som kan blive valgt til at opføre broen, har vist interesse for at anvende havnens arealer.

Vordingborg Havn har besluttet sig for igen at kaste sig ind i kampen for at blive udpeget som produktionshavn for den kommende Storstrømsbro. Det sker selvom Vejdirektoratet i 2014 pegede på Nakskov Havn som mulig produktionshavn for den kommende Storstrømsbro. Det er nemlig endnu ikke endeligt besluttet, hvor broelementerne skal produceres.

De fem danske og udenlandske entreprenørkonsortier, som er blevet prækvalificeret til at byde på anlægsopgaven har mulighed for at selv at vælge alternative produktionsarealer. Flere af disse konsortier har kontaktet Vordingborg Havn for at få oplysninger om ledige arealer og priser.

Konsortiernes interesse for Vordingborg Havn glæder borgmester Knud Larsen. Han peger på at havnen på flere parametre vil være oplagt som produktionshavn: ”Vordingborg Havn ligger jo lige ved siden af Storstrømsbroen, så det vll være helt naturlig at producere brolementerne her, i stedet for at skulle transportere dem fra en anden havn. Havnen har også ideelle indsejlingsforhold og hurtig adgang til motorvejen for de lastbiler, som skal levere sand og grus til produktionen. Så det er meget forståeligt, at konsortierne viser interesse for arealerne” siger Knud Larsen. Han peger samtidig på, der bliver endnu flere ledige arealer til en eventuel produktionshavn, når drivhusene på Masnedø Gartneri lukker sidst på året som følge af Vejdirektoratets ekspropriation.

Vejdirektoratet beslutter i efteråret 2017, hvilket konsortie der skal opføre broen. Først herefter vil det blive endeligt afgjort, hvor produktionshavnen placeres. Hvis Vordingborg Havn bliver valgt, vil det kunne tilføre kommunen op til 300 ekstra arbejdspladser oven i i de 200-300 arbejdspladser, som Vordingorg og Orehoved havne allerede er sikret som arbejdshavne.

Kilde: Vordingborg Kommune

Del:
Facebooktwitterlinkedinmail