Folkeskolerne i Vordingborg Kommune har siden foråret 2015 arbejdet tæt sammen med Danske Skoleelever for at styrke elevinddragelse og trivsel. Sidste års nationale trivselsmåling viste, at stort set alle elever var glade for deres klasse og at der er meget få problemer med mobning. Men undersøgelsen viste også, at over halvdelen af eleverne ikke oplevede, at de fik lov at være med til at bestemme, hvad de skulle arbejde med. Derfor har Vordingborg Kommune sat fuld fart på elevinddragelse.

I den nationale trivselsmåling 2015 ligger skolerne omkring landsgennemsnittet på de fleste områder. På nogle områder ligger elevernes tilfredshed lidt lavere end landsgennemsnittet; det drejer sig bl.a. om elevernes indflydelse på undervisningen, deres faglige fremskridt og trivsel – derfor arbejder skolerne i de kommende år mere med netop disse områder, og der er taget alle mulige forskellige værktøjer i brug.

Der er lavet legepatruljer, hvor de større elever igangsætter sjove lege og aktiviteter i pauserne. Det bliver sjove og lærerige stunder, hvor de store lærer at stå frem og instruere, og de små lærer nyt og ser nye rolle-modeller.

På flere af skolerne er der nu oprettet mediepatruljer. Udviklingen inden for it og sociale medier foregår med lynets hast. Elever er ”indfødte” digitale borgere, og har på området en stor viden og en lang række kompetencer, som de voksne kan og skal udnytte. Mediepatruljer består af elever, som sammen med lærerne sætter sig ind i de digitale muligheder, og formidler til andre elever – og til tider også til de voksne.

Igennem de seneste år har skolerne uddannet to elever fra hver 7.klasse til at være ”ambassadør” inden for naturfag. Efter tre dages camp på Geocenter Møn er eleverne certificeret som X-citers og er parate til at formidle til skolens mellemtrin og indskoling. Og der sker nye ting, når elever underviser andre elever.

Alle skoler/afdelinger har elevråd, og fra dette efterår er der også et Fælles Elevråd for alle skoler, som bl.a. skal komme med forslag til hvordan Vordingborg Kommune kan blive en endnu mere elevvenlig kommune.

Alle lærere og pædagoger blev endvidere i august undervist af repræsentanter fra Danske Skoleelever, og fik her både inspirationsoplæg og praktiske værktøjer til inddragelse af deres elever.

”Selvom vi egentlig synes, at vi er meget gode til at inddrage vores elever, fik vi nogle nye ideer. Vi har brugt det i vores undervisning i de seneste måneder, og det har virkelig en god effekt. Eleverne tager mere ansvar, de er både mere engagerede og mere motiverede for at få ny viden”, siger Lea Rasmussen og Sarah Knudsen, der begge er lærere på Møn Skole. De giver en række eksempler på hvordan de og deres kollegaer inddrager eleverne.

Det kan f.eks. dreje sig om at eleverne sammensætter en del af en idrætslektion og selv står for instruktion af deres klassekammerater, eller at de er med i beslutninger om hvilke temaer de især synes er spændende inden for et bestemt fag. Andre eksempler handler om at stille eleverne den opgave, at de skal komme med forslag til hvordan man kan bringe fysisk bevægelse ind i dansk eller matematik, hvor eleverne så efterfølgende er med til at planlægge selve undervisningen ud fra deres ideer.

”Vi ser tydeligt, at det giver mere engagement i klassen, og det gør det faktisk også sjovere for os at undervise”, lyder det fra de to lærere på Møn Skole.

Samarbejdet med Danske Skoleelever fortsætter og udvalgsmand for Børne-, Unge og Familieudvalget Kirsten Overgaard håber, at disse initiativer sammen med de mange andre tiltag der er i gang, vil styrke elevernes trivsel.

”Vi håber, at vi i næste års trivselsmåling vil kunne spore effekterne af, at lærere og pædagoger rundt om på skolerne arbejder med nye undervisningsformer og øget inddragelse af eleverne”, siger Kirsten Overgaard.

Generelt om den nationale trivselsmåling
I perioden januar til marts 2015 gennemførte alle folkeskoler i Danmark en national trivselsundersøgelse. Eleverne i 0.- 3. klasse har svaret på 20 spørgsmål om deres trivsel og undervisningsmiljøet, og eleverne i 4. – 9. klasse har svaret på 40 spørgsmål i samme kategorier. Målingen gentages årligt og er et konkret arbejdsredskab for skolerne til at forbedre trivslen og undervisningsmiljøet.

 

Del:
Facebooktwitterlinkedinmail